0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK

Købs- og handelsbetingelser

1. Indledning
Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har valgt at få udarbejdet dine arveretlige dokumenter hos Mine Arvinger ApS. Det kan være en følelsesladet proces at få udarbejdet sine arveretlige dokumenter, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg og får en god oplevelse hos os. Nærværende købs- og handelsbetingelser finder anvendelse på alle bestillinger og køb på www.minearvinger.dk, den rådgivning du modtager, når du taler eller skriver med os samt i forbindelse med udarbejdelsen af dine dokumenter. Alle medarbejdere hos Mine Arvinger ApS er uddannede jurister (cand.jur.).

2. Priser & retsafgifter til staten
Alle priser på www.minearvinger.dk er angivet i danske kroner - inklusiv 25% dansk moms - men eksklusiv eventuelle retsafgifter til staten. Hvis du eksempelvis ønsker at oprette et notartestamente eller en fremtidsfuldmagt, skal du betale en retsafgift på 300 kroner pr. dokument til notaren. En notar er en person ved retten, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre typer af dokumenter. Prisen for at få tinglyst en ægtepagt er 1.850 kr. i retsafgift til staten.

3. Tinglysning af ægtepagter
Hvis du vælger at Mine Arvinger ApS skal tinglyse din ægtepagt, opkræver vi tinglysningsafgiften til staten på 1.850 kr. Dette vil ske via betaling på www.minearvinger.dk. Tinglysningsretten opkræver efterfølgende beløbet af Mine Arvinger ApS. Som kunde er det dit ansvar at underskrive de fremsendte tinglysningsfuldmagter (som du har modtaget på mail) inden for 6 måneder efter ordredatoen. Det er også dit ansvar at sende en mail til Mine Arvinger, så vi er bekendt med, at begge parter har underskrevet tinglysningsfuldmagterne. Såfremt vi ikke inden 6 måneder efter ordredatoen har modtaget en mail om, at begge tinglysningsfuldmagter er underskrevet digitalt med NemID, skal du betale tinglysningsafgiften på 1.850 kr. igen.

4. Betaling og grundlag for udarbejdelsen af dine dokumenter 
Betaling til Mine Arvinger ApS skal ske i umiddelbar forlængelse af din telefonsamtale med juristen. Under samtalen vil juristen stille dig en række grundlæggende spørgsmål, som vil danne grundlag for udarbejdelsen af dine dokumenter.

5. Fortrydelsesret
Bestilling og køb af dokumenter samt rådgivning hos Mine Arvinger ApS er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret, og du kan fortryde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den telefoniske rådgivning er afsluttet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2. Herefter er det ikke muligt at fortryde ordren, da tjenesteydelsen er afsluttet. Når du bestiller dine arveretlige dokumenter på www.minearvinger.dk, vil du efterfølgende modtage en ordrebekræftelse, og du accepterer dermed samtidig, at udarbejdelse af dokumenterne påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

6. Ansvar
Vores grundlag for at kunne udarbejde dine dokumenter er baseret på de faktiske oplysninger, som vi modtager fra dig – når vi taler eller skriver med dig – og du er selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger. For at sikre os at du har forstået indholdet af de dokumenter, som vi sender til dig, afholder vi altid et opfølgende telefonmøde, efter at du har modtaget dokumenterne fra os. På telefonmødet vil vi bede dig om at bekræfte de faktiske oplysninger, som vi har modtaget fra dig, ligesom vi vil oplyse dig om det væsentlige indhold i dine dokumenter samt de umiddelbare konsekvenser heraf.

Når du modtager dine endelige dokumenter, er det dig der skal gennemgå – og sikre – at dokumenterne ikke indeholder fejl og eventuelle misforståelser. Mine Arvinger ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tab, der overstiger dækningen på vores til enhver tid gældende ansvarsforsikring. Mine Arvinger ApS er alene ansvarlig for de umiddelbare juridiske konsekvenser af dine dokumenter, som er oplyst til dig i forbindelse med vores opfølgende telefonmøde.

7. Modtagelse af dokumenter
Såfremt dine dokumenter ikke er leveret til dig inden for 10 arbejdsdage, og den manglende levering ikke skyldes forhold, som du bærer risikoen for, kan du vælge at annullere aftalen med os – indtil du måtte have modtaget dokumenterne.

8. Ubegrænset rådgivning og mulighed for rettelser i dine dokumenter i 12 måneder
Når du køber dine familie- og arveretlige dokumenter på www.minearvinger.dk, har du samtidig adgang til 12 måneders ubegrænset rådgivning – og tilretning af dine dokumenter – hos vores jurister. For at du kan benytte dig af 12 måneders rådgivning og tilretning, kræver det, at vi har haft mulighed for at afslutte din sag indenfor en periode på 3 måneder, efter at du har modtaget din ordrebekræftelse fra os. Såfremt vi ikke har kunnet komme i kontakt med dig efter 3 gentagne forsøg (indenfor en periode på 3 måneder), afslutter vi din sag og fremsender dine dokumenter med de oplysninger, som vi allerede har modtaget fra dig. Det er dit ansvar, at vi kan komme i kontakt med dig, og at du har givet os korrekt og tilstrækkelig information til, at vi kan komme i kontakt med dig.

9. Personoplysninger
9.1. Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Personoplysninger kan for eksempel være dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller dit personnummer. 

9.2. Mine Arvinger ApS og persondata.
Mine Arvinger ApS leverer juridisk rådgivning og efterfølgende udarbejdelse af arveretlige dokumenter, og i den forbindelse er det nødvendigt at indsamle en række persondata om netop dig. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig. Vi indsamler persondata om dig, når du benytter vores hjemmeside, når du taler med vores jurister i telefonen, eller når du selv giver os dine persondata 

9.3. Formål
Oplysningerne bruges til at kunne identificere dig som kunde eller potentiel kunde, at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service, så du får den bedste kundeoplevelse. 

9.4. Periode for opbevaring
Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Der findes dog særlige lovregler, herunder eksempelvis bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesloven, som kan give os en pligt - eller en ret - til at opbevare oplysningerne i længere tid. Oplysningerne kan endvidere behandles og opbevares i en længere tidsperiode, hvis de er anonymiserede. 

9.5. Videregivelse af personoplysninger
Vi hverken sælger, offentliggør eller viderebringer dine persondata til andre, medmindre at det er nødvendigt, for at vi kan udføre vores service over for dig, at det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller at du har givet os samtykke til det. Vi benytter en række tredjeparter (eksempelvis IT-samarbejdspartnere) til opbevaring og behandling af data, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig. Disse samarbejdspartnere behandler dog udelukkende oplysningerne på vores vegne, og de må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender desuden kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

9.6. Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har truffet interne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. 

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, for eksempel sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format). 

Når Mine Arvinger ApS fremsender dine arveretlige dokumenter, vil disse dokumenter altid blive fremsendt i kodebeskyttede PDF-filer 

9.7. Dine rettigheder
Når en privat virksomhed behandler (f.eks. indsamler, opbevarer og sletter) personoplysninger, har du - som registreret - en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Formålet med disse rettigheder er bl.a. at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem, samt at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv. De registreredes rettigheder i databeskyttelsesforordningen er: 

• Oplysningspligt (artikel 13 og 14) 
• Indsigtsret (artikel 15) 
• Ret til berigtigelse (artikel 16) 
• Ret til sletning (artikel 17) 
• Ret til begrænsning af behandling (artikel 18) 
• Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19) 
• Ret til dataportabilitet (artikel 20) 
• Ret til indsigelse (artikel 21) 
• Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22) 

I ”Vejledning om de registreredes rettigheder” som findes på datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf kan du læse yderligere om dine rettigheder i forbindelse med virksomheders behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på kontakt@minearvinger.dk eller på telefon 70 77 70 50. 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K
Tlf.: (+45) 33 19 32 00 
Mail: dt@datatilsynet.dk 
Web: www.datatilsynet.dk 

9.8. Links til andre hjemmesider
På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Mine Arvinger ApS er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. 

9.9. Dataansvarlig
Mine Arvinger ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende: 

Mine Arvinger ApS
Tuborgvej 5

2900 Hellerup
Telefon: 70 77 70 50
E-mail: kontakt@minearvinger.dk
CVR-nr.: 40277528

Mine Arvinger ApS - 2024