0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK

Fremtidsfuldmagt

Lev. varenummer:   002
Pris ved 1stk 895,00 DKK

Antal
Køb
Hvad er en fremtidsfuldmagt? 
Fra 1. september 2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, som kan sættes i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold - med andre ord, hvis du bliver varigt inhabil. Formålet med fremtidsfuldmagtsordningen er at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for dig - under betryggende former - at påvirke dit eget liv og dine fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af mental kapacitet. 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg opretter en fremtidsfuldmagt? 
Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv udpege og vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold. Du kan eksempelvis vælge din ægtefælle, din samlever, dine børn eller en god ven som dine fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv. 

Hvordan er jeg stillet uden en fremtidsfuldmagt? 
Hvis du bliver syg og ikke har fået oprettet en fremtidsfuldmagt, vil Familieretshuset uden dit samtykke - og efter omstændighederne uden inddragelse af dig - kunne iværksætte en umyndiggørelse af dig ved et værgemål. En fremtidsfuldmagt er således et privat og selvvalgt alternativ til et værgemål, hvor du samtidig kan bevare din integritet. 

Hvordan fungerer det i praksis? 
Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv, og den ”sover” således i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er først i det tilfælde, hvor du eventuelt bliver syg eller mentalt svækket, at Familieretshuset - efter anmodning fra en eller flere af dine fuldmagtshavere - kan sætte fremtidsfuldmagten i kraft, så den får virkning og kan bruges af de personer, som du har valgt skal repræsentere dig. En lægefaglig vurdering indgår i bedømmelsen af, om du er ude af stand til at varetage dine forhold. Du kan give fuldmagt til bestemte forhold eller generelt til alle dine personlige- og/eller økonomiske forhold. 

Økonomiske forhold, der kan være omfattet af fremtidsfuldmagten
• at sælge dit hus, sommerhus eller bil
• at opsige eller underskrive en lejekontrakt 
• at betale dine regninger
• at ansøge om offentlige ydelser, f.eks. tilskud til medicin 
• at indsætte dine penge i et pengeinstitut
• at repræsentere dig i forhold til selvstændig virksomhed

Personlige forhold, der kan være omfattet af fremtidsfuldmagten
• at ansøge kommunen om hjemmehjælp på dine vegne
• at få aktindsigt i din journal hos lægen
• at komme med ønsker med hensyn til din pleje og omsorg
• at kunne træffe valg og klage over enhver afgørelse ift. dine personlige forhold

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt? 
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Først skal din fremtidsfuldmagt registreres (vi tinglyser din fremtidsfuldmagt for dig - uden beregning), hvorefter du underskriver den med MitID på www.tinglysning.dk. Dernæst skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som derefter påtegner fuldmagten og opbevarer den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. 

Hvad skal jeg have med til notaren? 
Du skal ikke medbringe din fremtidsfuldmagt i papirform, når du skal til notaren, men blot oplyse dit sagsnummer, som er dit fulde navn. Vi har forinden tinglyst din fremtidsfuldmagt, og du har underskrevet den med MitID på www.tinglysning.dk. Du skal medbringe følgende:
• legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation.
• penge til retsafgiften. Hos langt de fleste byretter kan man i dag betale med Dankort.
• det koster 300 kr. at vedkende sig en fremtidsfuldmagt. 
Kunder købte også
Testamente

Testamente

2.450,00 DKK  
Dokumenter fremsendt i papirform (pr. brev)

Dokumenter fremsendt i papirform (pr. brev)

200,00 DKK  
Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift

1.850,00 DKK  
Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

395,00 DKK